Matematisk problemlösning sällsynt i gymnasiet

MATEMATIK. En ny granskning som Skolinspektionen gjort visar att elever riskerar att bli utan kunskaper i problemlösning som de behöver för framtida studier och yrkesliv. Detta för att gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram för sällan ger utrymme till matematiska resonemang.

Det är undervisningen i matematik 3C som undersökts av Skolinspektionen. Kursen är obligatorisk på teknik- och naturvetenskapsprogrammet oavsett inriktning och kan även väljas som fördjupningskurs av elever på andra gymnasieprogram.

Granskningen visar att möjligheten för eleverna att utveckla sin problemlösningsförmåga och att träna sig på att se samband mellan matematiska begrepp är begränsad. Slutsatsen är den samma som konstaterats i två tidigare granskningar som myndigheten har gjort. Anledningen är att lektionerna ofta utgår ifrån enskilt räknande i läroboken, ett upplägg som inte ger utrymme för eleverna att resonera om matematiska problem. 

Skolinspektionen menar att en av tre granskade skolor behöver arbeta mer med problemlösning. När problemlösningsuppgifter förekommer på matematiklektioner är det ofta i ett sammanhang där en lösningsmetod finns tillgänglig vilket kan resultera i att eleverna härmar den modellen istället för att självständigt försöka hitta en lösning på matematikproblemet. En av tre skolor behöver också anpassa undervisningen till varje elev istället för att lägga undervisningen på en medelnivå som passar majoriteten av studenter. 

Login