M säger nej till återinförd fastighetsskatt

REALPOLITIK. En rapport från finanspolitiska rådet föreslog nyligen en återinförd fastighetsskatt för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Men Moderaterna menar att det inte går att genomföra.

Fastighetsskatten avskaffades av alliansregeringen år 2008 till förmån för en kommunal fastighetsavgift. På senare tid har flera nationalekonomer och tidigare politiker gått ut och menat att en återinförd fastighetsskatt skulle vara bra både för statens intäkter och för en bättre fungerande bostadsmarknad. Nyligen föreslog finanspolitiska rådet också en återgång till en statlig fastighetsskatt på 1,2 procent.

Än så länge har inte regeringen eller de nuvarande riksdagspolitikerna nappat på den idén. Från Moderaternas sida är svaret också nej. Anledningen är inte att partiet ifrågasätter den nationalekonomiska effektiviteten i förslaget, utan att det saknas stöd för skatten bland befolkningen. 

– Det är en dålig idé att införa en fastighetsskatt igen för legitimiteten för den bland befolkningen är noll, säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson.

Login