Debatt

Luf i Storstockholm: Vi måste förhindra att hela branscher går omkull

DEBATT. Vi lyfter tre reformförslag som kan hjälpa oss igenom krisen. Vi måste bland annat skapa utrymme för ökad köpkraft. Det skriver Marcus Willershausen och Adam Simonsson från Liberala ungdomsförbundet i Storstockholm.

"Den andra åtgärden som kommer vara nödvändig för att stimulera ekonomin i den pågående krisen är att stärka hushållens ekonomiska ställning."
"Den andra åtgärden som kommer vara nödvändig för att stimulera ekonomin i den pågående krisen är att stärka hushållens ekonomiska ställning."Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Marcus Willershausen
Andra vice ordförande, Luf Storstockholm
Adam Simonsson
Styrelseledamot, Luf Storstockholm


Som en följd av coronapandemin har högkonjunktur på några veckor bytts ut mot global finanskris. Världsekonomin befinner sig i fritt fall och tusentals människor är rädda för att förlora sina jobb.

Skräcksiffror pekar på att arbetslösheten kan stiga till över 10 procent redan till sommaren. I dagsläget har det presenterats fyra stycken krispaket som innehåller bland annat statliga kreditgarantier, möjlighet till korttidspermitteringar och sänkta arbetsgivaravgifter.

Våra tre reformförslag

Vi tillhör den yngre generationen vars framtid hänger på att dagens makthavare agerar nu och förhindrar att hela branscher går omkull och leder oss in i en ekonomisk kris som spås bli långt värre än den som bröt ut efter finanskrisen 2008. Det är angeläget att mer görs på både kort och lång sikt för att vi ska klara oss igenom krisen, och därför har vi tre reformförslag vi vill lyfta.

Slopa arbetsgivaravgifterna 

Den första åtgärden staten kan sätta in i det här läget är att helt slopa arbetsgivaravgifterna samt de sociala avgifterna för företagen. Det tredje krispaketet från regeringen, Liberalerna och Centerpartiet inkluderar en sänkning av arbetsgivaravgiften från 31 procent till 10 procent – däremot ligger taket på detta för månadslöner upp till 25 000 kronor och maximalt 30 anställda.

Vi menar att vi inte ska bygga ut redan stretchade särlösningar och att avskaffade skatter är bättre än krångliga avdrag.

Marcus Willershausen och Adam Simonsson
Luf Storstockholm

Värt att notera är då att medelinkomsten i Sverige i dag ligger på 34 600 kronor och att 67 procent av alla anställda i Sverige jobbar på företag med fler än 50 anställda.

När företag i princip sett sina intäkter gå upp i rök inom loppet av några dagar kommer det här inte räcka till. Att i stället helt slopa arbetsgivar- och egenavgifterna med ett tak högre lagt skulle betyda mycket för företagen och de hundratusentals löntagare som riskerar varsel den kommande tiden.

Genomför ytterligare en skatteåterbäring

Den andra åtgärden som kommer vara nödvändig för att stimulera ekonomin i den pågående krisen är att stärka hushållens ekonomiska ställning. Det handlar om att ge mer utrymme för folk med låga inkomster att stärka sin buffert och minska hushållens skuldsättning, men också att skapa utrymme för ökad köpkraft.

Då vi i Sverige har kommunala skattesatser löses det här bäst genom att höja grundavdraget som i dag ligger på maximalt 36 500 kronor. 

Därför föreslår vi nu att grundavdraget för inkomståret 2019 höjs och att ytterligare en skatteåterbäring genomförs senare under året. Det skulle ge ett välkommet tillskott till svenska löntagare och innebära en betydligt större ekonomisk säkerhet för många låginkomsttagare som är verksamma inom de branscher som nu drabbas hårdast.

Det är bra att stort politiskt fokus ligger på de många företag som kämpar för sin överlevnad, men det här är också en viktig del i att stötta de personer som redan har förlorat sina jobb.

Avskaffa momsen på leveranser 

Den tredje åtgärden som vi menar behöver komma till stånd är fler temporära stöd riktade till särskilt utsatta branscher som kan underlätta för verksamheter att överleva. Bland dessa, där många unga jobbar, finns exempelvis klädbranschen och restaurangnäringen.

För att adressera detta har Moderata ungdomsförbundet föreslagit ett utvidgat RUT-avdrag för att omfatta hemleveranser av mat. Vi menar att vi inte ska bygga ut redan stretchade särlösningar och att avskaffade skatter är bättre än krångliga avdrag. Vi vill därför se ett stöd som underlättar för konsumtion generellt hemifrån genom att avskaffa momsen på leveranser av alla varor.

Toppen på ett isberg

Vi utgår från att fler krispaket kommer presenteras och kommer driva på för att mer görs för att hålla svensk ekonomi flytande. Det här är bara toppen på ett isberg av reformer som kommer krävas. Tack vare Sveriges starka statsfinanser och låga statsskuld finns det utrymme för dessa åtgärder.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00