Lättare låna till byggen på landsbygden

FINANSIERING. Regeringen har beslutat att undersöka bättre förutsättningar för långsiktig finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder.

Regeringen, i överenskommelse med Vänsterpartiet, ger en särskild utredare i uppdrag att se över det befintliga systemet med kreditgarantier för bostadsbyggande. Utredaren ska även analysera vilka typer av verktyg som kan underlätta för mindre byggherrar att finna finansiering för bostadsbyggande. Regeringen vill också ha förslag på system med förmånliga statliga topplån för att underlätta bostadsbyggandet samt utreda landsbygdskommitténs förslag om så kallade landsbygdslån.

Regeringen hoppas att detta ska sätta fart på byggandet. I uppdraget ska även förslag på ett system med förmånliga statliga topplån ges.

Bostadsbyggandet i Sverige når inte upp till det som krävs utifrån befolkningsutveckling. Regeringen befarar att trots att det nu byggs fler bostäder än på väldigt länge så riskerar investeringsvilligheten att minska vid exempelvis lågkonjunktur.

Login