Lättare få diplomatisk hjälp från annat EU-land

INTERNATIONELLT. EU-medborgare som drabbas av brott och olyckor eller hamnar i häkte utanför unionen ska kunna få hjälp av ett annat EU-lands ambassad eller konsulat. Det är innebörden av det direktiv som ministerrådet har enats om.

I dag är det enbart fyra länder där samtliga 28 EU-länder har egen representation: USA, Kina, Indien och Ryssland. Med det nya direktivet blir det tydligare när en EU-medborgare kan vända sig till ett annat ett lands ambassad om hemlandet inte har diplomatisk representation.

Det kan exempelvis gälla om man frihetsberövas, drabbas av brott eller blir allvarligt sjuk. Ett annat fall är om man behöver akut hjälp med pass och andra resehandlingar. Grundregeln är att det andra EU-landet måste lämna samma stöd som landets egna medborgare hade fått. Direktivet pekar också ut hur EU-staterna ska samordna sina insatser och konsultera varandra när någon söker stöd.

EU-länderna ska genomföra EU-direktivet senast den 18 maj 2018.

Login