Länsstyrelsen kan få ansvar för utsatta EU-migranter

OMSORG. Kommuner och myndigheter bör bli bättre på att följa befintlig lagstiftning och länsstyrelserna föreslås ta över samordningsansvaret. Men inga nya lagändringar föreslogs av den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare.

Det är trångt i pressrummet när den särskilda utredaren Martin Valfridsson presenterade utredningen om utsatta EU-medborgare på måndagen. Under ett års tid har utredningen kartlagt situationen för de människor som kommer till Sverige för att tigga eller som kommer hit som svart arbetskraft. Situationen för dessa är oftast väldigt utsatt. Många kommer från mycket fattiga förhållanden från Rumänien och Bulgarien, många är romer, menar Martin Valfridsson.  

Martin Valfridsson föreslår inga lagändringar. Istället är det befintlig lagstiftning som ska följas. I ett flertal kommuner har inte lagstiftningen efterlevts, till exempel när det gäller avhysningar av bosättningar på privat eller kommunal mark.

– När det här började hända fattade en del kommuner beslut som inte var helt i enighet med socialtjänstlagen eller kommunallagen. Det var en svår situation med djupt utsatta människor, men har vi lagstiftning så ska den tillämpas, säger han till Altinget.

Login