Lagrådsremiss: Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login