Lagrådsremiss: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login