Krönika av 
Johan Schück

Kostade penningpolitiken mer än den smakade?

Det finns mycket att lära av de senaste årens händelser. Men då behövs en öppen diskussion som gäller både vad som inträffat och hur nya kriser ska mötas, skriver Johan Schück.

Tidigare riksbankchefen Stefan Ingves (t.v.) och Johan Schück till höger.
Tidigare riksbankchefen Stefan Ingves (t.v.) och Johan Schück till höger.Foto: TT/Privat/Montage
Johan Schück
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Riksbankens väldiga köp av värdepapper har haft till syfte att påverka inflationen. Men följden har blivit stora förluster, men utan andra tydliga effekter, menar Riksrevisionen i en ny analys. Nu behövs en debatt om vad de senaste årens expansiva penningpolitik har åstadkommit.

Bakgrunden är följande: Under snart tio år har Riksbanken haft stora svårigheter att nå sitt inflationsmål på två procent. Länge var problemet att konsumentpriserna steg alltför långsamt. Riksbanken försökte motverka detta genom att sänka sin styrränta ända ner till -0,5 procent. Ännu lägre vågade man inte gå och i stället började man i stor skala köpa statsobligationer för att på den vägen kunna driva upp inflationen.

Riksbanken uppskattar själv att det behövs ett tillskott på cirka 80 miljarder kronor från staten för att täcka dess brist på eget kapital

Men detta var en oprövad väg som inte räckte till för att driva upp inflationen, mer än marginellt.

Då kunde man ha omprövat strategin, men den förre riksbankschefen Stefan Ingves resonerade på motsatt sätt. Han vill tvärtom driva värdepappersköpen ännu längre och fick med sig Riksbankens direktion på en rad sådana beslut, även om det fanns ledamöter som opponerade sig. Riksbanken fortsatte därför att köpa statsobligationer, ända fram till covidpandemin på vintern 2020 då man i stället började köpa främst bostadsobligationer. Skälet var att man, till följd av pandemin, hade börjat oroa sig för en djup nedgång i ekonomin.

Läs också

Arven från köpen väger tungt

Som läget såg ut just då var en sådan oro befogad. Men denna omgång av värdepappersköpen fick fortsätta även sedan de största riskerna hade passerat. Riksbanken låg också länge kvar med nollränta när inflationen började stiga kraftigt.

Därefter har den nye riksbankschefen Erik Thedéen, som tillträdde för snart ett år sedan, markerat en annan inriktning. Han vill minska Riksbankens innehav av värdepapper och vara restriktiv med nya köp till att gälla endast extrema situationer.

Detta ligger också i linje med den nya riksbankslag som gäller sedan förra årsskiftet. Där har riksdagens partier enats om strängare regler där det krävs synnerliga skäl för att Riksbanken ska få köpa värdepapper.

Men arvet från de tidigare köpen väger tungt. Riksbanken uppskattar själv att det behövs ett tillskott på cirka 80 miljarder kronor från staten för att täcka dess brist på eget kapital. Viktigaste skälet är att de inköpta obligationerna har tappat i värde, i takt med att räntorna gått upp.

Riksrevisionens rapport om Riksbanken kommer därför vid en känslig tidpunkt där notan för värdepappersköpen ska betalas. Men nu borde det också vara dags för en debatt om vad de senaste årens expansiva penningpolitik egentligen har åstadkommit, i relation till vad den har kostat.

Det behövs en öppen diskussion

Riksbanken ska snart ge sin syn och samma borde även gälla dess avgångna ledning, främst förre riksbankschefen Stefan Ingves. Hans uppfattning om vad som har hänt från 2015 och framåt skulle ge en behövlig motbild till Riksrevisionens skarpa kritik.

Frågan borde vara given för en öppen utfrågning i riksdagens finansutskott.

Debatten gäller givetvis vad som faktiskt har hänt och hur det ska utvärderas, både utifrån tidigare kunskap och från vad man vet i dag. Minst lika viktigt är dock hur Riksbanken ska hantera kommande kriser, oavsett om inflationen är alltför hög eller låg.

Det finns mycket att lära av de senaste årens händelser. Men då behövs en öppen diskussion som gäller både vad som inträffat och hur nya kriser ska mötas.

Fakta

Nämnda personer

Stefan Ingves

Tidigare riksbankschef
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 1976), ek. dr (Handelshögskolan i Stockholm, 1984)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00