Debatt

Kommunala bolag får inte förstöra för näringslivet

Det offentliga har en viktig roll i att tillhandahålla goda grundläggande förutsättningar för näringslivet. Lika viktigt är det att man inte förstör för näringslivet genom att själv gå in och agera på i övrigt väl fungerande marknader. Det skriver Stefan Sagebro, Svenskt näringsliv i en slutreplik.

Även om Sobona vill påskina att offentliga aktörer främst är marknadskompletterande så stämmer det illa med verkligheten.
Även om Sobona vill påskina att offentliga aktörer främst är marknadskompletterande så stämmer det illa med verkligheten.Foto: Pressbild Sobona/Pressbild Svenskt Näringsliv fotograf Ernst Henry AB(Montage
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

De kommunala bolagens arbetsgivarorganisation Sobona vill i sin replik på vår debattartikel gärna poängtera hur de kommunala bolagen bidrar till samhällsnytta, och att frågan om osund konkurrens är ”mer komplex” än vad vår beskrivning ger vid handen.

Förstör inte för näringslivet

Låt oss vara tydliga – kommunala bolag kan ibland vara en lämplig organisationsform för att på ett effektivt sätt leverera samhällsnyttiga tjänster. Samtidigt ska det vägas mot de utmaningar som finns med organisationsformen i fråga om styrning, insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande. Det offentliga har en viktig roll i att tillhandahålla goda grundläggande förutsättningar för näringslivet. Lika viktigt är det att man inte förstör för näringslivet genom att själv gå in och agera på i övrigt väl fungerande marknader.

Läs också

Även om Sobona vill påskina att offentliga aktörer främst är marknadskompletterande så stämmer det illa med verkligheten. I vår senaste enkätundersökning om det lokala företagsklimatet fick vi in cirka 1 500 öppna svar från företag som i fritext beskriver problem med konkurrens från kommunen. Vi ser i våra mätningar hur problemet med konkurrens från offentligt ägda aktörer blivit större under de senaste åren. 

Dags att gå från ord till handling

Sobona tycks ha rätt grundsyn på den aktuella frågan - kommunala bolag ska inte konkurrera ut privata aktörer. Det är därför dags att gå från ord till handling. Vi vill mena att kommunala bolag har ett särskilt ansvar att aktivt arbeta med dessa frågor, och säkerställa att man inte förstör för de lokala företagen.

Vi föreslår därför att Sobona tillsammans med SKR och Konkurrensverket påbörjar ett arbete med att ta fram övergripande riktlinjer med konkret vägledning för hur de kommunala energibolagen ska agera för att undvika uppkomsten av osund konkurrens.

Tidigare inlägg i debatten

Kommunägda energibolags verksamhet riskerar att leda till snedvriden konkurrens

Var går gränsen för kommunägda bolags affärsverksamhet? Den frågan bör fler skattebetalare ställa sig, eftersom det i grunden är deras företag. Det skriver Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv.

Replik: Blanda inte ihop kommunala bolags samhällsnytta med osund konkurrens

När Svenskt näringsliv kritiserar kommunala energibolag som sysslar med sidotjänster menar de att de konkurrerar ut privata aktörer. Men bilden är ofta mer komplex än vad Svenskt näringsliv ger sken av. Det skriver Per Nordenstam, vd Sobona.

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00