Knepig matematik kring äldremiljarder

BUDGET. Två miljarder kronor till äldreomsorgen, lovar regeringen i budgeten. Men det är inte två extra miljarder jämfört med i år, utan knappt 700 miljoner.
   Samtidigt som regeringen gör nya satsningar försvinner gamla, och en av Alliansens hjärtefrågor stryks.  

En riktad satsning på äldreområdet för att öka bemanning och kvalitet, lovar regeringen i budgetpropositionen. Därför ska anslaget för 2015 "ökas med 2 000 miljoner kronor". Men som så ofta döljer sig en avancerad matematik bakom miljardsatsningarna och i det här fallet rör det sig inte om att äldreomsorgen får två miljarder kronor mer år 2015 än år 2014.

Förra året var anslaget för äldrepolitiken 1,74 miljarder kronor, men en satsning är på väg att löpa ut och nivån för i år var aviserad till 1,37 miljarder kronor. Den nya regeringen höjer anslaget, från vilken nivå kan diskuteras, men till 2,4 miljarder kronor år 2015.

Den nya regeringen stryker samtidigt den prestationsbundna vårdgarantimiljarden. I stället vill man införa en professionsmiljard som ska användas till landstingens kompetensförsörjning, det vill säga att lösa de problem med personalbrist som många landsting brottas med.

Login