JO ska utreda Svenska kraftnät

KORTNYTT. Justitieombudsmannen (JO) inleder nu en utredning av turerna på Svenska kraftnät efter att förekomster av grova säkerhetsbrister och jäv inom myndigheten uppdagats. 

Nu inleder JO en granskning av myndigheten. Det sker på eget initiativ, skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning i ett beslut:

"Med anledning av vad som har kommit fram i Dagens Nyheters rapportering rörande Svenska kraftnät under perioden den 8–17 januari 2019 beslutar jag att i ett särskilt ärende granska det inträffade", skriver Rynning. 

Justitieombudsmannen har begärt ut uppgifter från Svenska kraftnät, bland annat redogörelser för interna och externa utredningar som pågår eller planeras.

Login