JK: Vi har alldeles för mycket tillsyn

GRANSKNINGSMAKTEN. Justitiekansler, JK, Anna Skarhed ifrågasätter den stora mängd tillsyn och revision av offentlig verksamhet som görs idag.

På torsdagen höll KU en utfrågning och revision och tillsyn av offentlig verksamhet. Justitiekanslern, JK, Anna Skarhed anser att man måste vara försiktig med tillsyn så att den leder till något vettigt.

– Tillsyn och revision måste vara framåtsyftande. Att bara kritisera är inte konstruktivt, sade hon.

Därmed är det också svårt att hitta en bra balans mellan tillsyn och legitimitet, alltså att den som blir granskad upplever att granskningen leder till att utveckla verksamheten. 

Login