Höjda ambitioner för EU:s försvar

SÄKERHET. EU-länderna ska stärka sitt samarbete när det gäller försvar och säkerhet. De höjda ambitionerna måste dock backas upp ekonomiskt.

Under det senaste mötetantog EU:s utrikes- och försvarsministrar en omfattande plan för att stärka förmågan att möta olika typer av säkerhetshot, såväl militära som civila. Men också för att agera i kriser utanför EU:s territorium.

Vad det handlar nu om att öka ambitionerna, men också att få redan existerande planer att fungera bättre och att använda det utrymme som finns i EU:s fördrag.

Det är en lång lista och i slutsatserna understryker också EU-ländernas ministrar att ambitionshöjningen måste följas av en stabil finansiering. Det handlar om att uppmuntra varandra till en solidarisk finansiering och andra sätt att dela på bördan, enligt slutsatserna.

Login