Hemlig avläsning av dator ska avslöja terrorist

BROTT. Polisen kan få nya redskap i jakten på brottslingar. En utredare får nu i uppdrag att granska om hemlig avläsning av datorer ska tillåtas.

Utredningen har varit på gång ett tag och redan i somras sade inrikesminister Anders Ygeman att en översyn skulle sjösättas. I höst gjorde också regeringen och allianspartierna upp om en rad insatser mot terrorism och i den uppgörelsen ingick att granska om hemlig dataavläsning ska tillåtas. Metoden ger större möjlighet att läsa kommunikation som sker krypterat och stängda chattsidor och kan innebär att polisen skickar en programkod till en dator och på så sätt kan brottsutredarna läsa av allt som händer i datorn.

Polis och åklagare har vid flera tillfällen efterlyst att hemlig dataavläsning ska tillåtas för att kunna patrullera på nätet i jakten på terrorister och andra kriminella. I dag finns metoder för att avlyssna och övervaka telesamtal, vanliga samtal och internettrafik. Men ett problem för polisen är att en stor del av kommunikation sker krypterat eller flyttar in i låsta forum på nätet och där finns små möjligheter att ta sig in för att kartlägga misstänkta, och därför behövs hemlig avläsning av datorer.

Den fråga som utredaren Petra Lundh. lagman vid Södertörns tingsrätt, nu ska ge svar på är vilket behov som de brottsbekämpande myndigheten har och om detta är en effektiv metod i kampen mot brott. Dessutom ska utredningen granska vilken teknik som kan användas och vilka för och nackdelar som finns.

Login