Gränspendlare ska få tjänstledigt för politiska uppdrag

KORTNYTT. Det ska bli möjligt att ha politiska uppdrag på lokal eller regional nivå i ett annat europeiskt land och samtidigt få tjänstledigt från anställning i Sverige.

Regeringen lägger fram ett förslag om tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land. Regleringen föreslås ske genom en ny lag som kan träda i kraft den 1 mars 2019.

Förslaget gäller för personer i ett land inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Förslaget innebär även att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Danmark om gränspendlares rätt till tjänstledighet från arbete för att kunna fullgöra politiska uppdrag på lokal och regional nivå.  

Login