Företagarförbundet: Stöd måste kunna samsas med aktieutdelning

DEBATT. Problemet är inte valet mellan aktieutdelning eller krisstöd, problemet är att politiken inte klarar hantera den komplexa frågan och därför tar till den enkla lösningen – förbud. Det skriver Mathias Rebane, Företagarförbundet.

Mathias Rebane
Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet


Att regeringen försöker stoppa aktieutdelning till bolag är helt naturligt och handlar enbart om politik och populism. Förenklat låter det självklart att om man uppbär statsstöd, ska detta inte gå till aktieutdelning till ägarna. Ändå sker detta i olika sammanhang. Investeringsstöd, regionala stöd, jordbruksstöd, presstöd, med mera.

Det gör det för att ett stöd inte är ensam finansiär till bolagen. Aktieinvesteringar är livsviktiga för att bolag ska investera, utvecklas och skapa tillväxt. Till följd skapas arbetstillfällen och skattekronor genereras till välfärden. Båda ingår i ett ekonomiskt kretslopp tillsammans med andra faktorer. Komplexiteten är svår att förklara enkelt för en väljarskara. Alltså avstår politiken från att förklara och tar den enkla vägen, den enkla lösningen – förbud.

Politiker vet mycket väl

Ekonomerna i regeringen vet att aktieutdelning är en förutsättning för att investerare ska vilja investera i bolag. Politikerna vet mycket väl att pensionsfonderna och pensionerna kommer att lida av att aktieutdelningar förbjuds och att pensionerna kommer försvagas i många år framöver. Politiker vet även mycket väl att 3:12 reglerna är ett sätt att kompensera för småföretagarens egna låga eller obefintliga löneuttag under tiden företaget startades och byggdes upp. Och att 3:12 reglerna bidrar till att intjänade pengar i bolaget kan användas för att investera i utveckling i stället för lön till ägaren.

Kontraproduktivt 

Trots vetskapen är det svårt och komplext att förklara, och misslyckas man så riskerar man att förlora popularitetspoäng hos väljarna. Då är det mycket lättare att ta till ett polariserande och populistiskt beslut – förbud mot utdelningar. Kontraproduktivt för samhället, företagen och jobben och Sverige, men bra för väljarstödet.

  • Om utdelningar stoppas minskas investeringar i företagen och omställning av ekonomin blir långsammare, något få önskar.

  • Pensionsfonder är stora investerare i företagen och med minskade utdelningar kommer dessa att ge sämre avkastning och de framtida pensionärerna blir lidande. Det är det få som önskar.

  • Om möjligheten att använda 3:12 reglerna tas bort riskerar regeringen att dämpa företagsamheten. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag kommer jobbskapandet efter krisen att gå långsammare.

Lösningen

Populism och väljarstöd står alltså emot en förnuftig och ansvarsfull tillväxtpolitik.

Lösningen är, att låta att staten investera i företagen under krisen genom ett omställningsstöd 2.0. Politiken slipper sätta upp förbud, slipper oroa sig för att pengar ska gå till dem som inte behöver. Företagen får tillgång till snabbt kapital i krisen. En lösning som leder till omställning och tillväxt utan att politiker behöver äventyra sitt väljarstöd.

Säkerhet och avkastning

Omställningsstöd 2.0 är ett ”lån” med ”schysta villkor”. Riksbankens miljarder lånas ut till företagen av bankerna eller Almi mot en preferensaktie som säkerhet. Företagen betalar tillbaka, i den takt företaget genererar vinst.

När lånet är återbetalt är preferensaktien återköpt. Aktieutdelning fördelas mellan företagaren och långivaren (staten) på ett balanserat sätt för att ge företagaren incitament att fortsätta driva företaget samtidigt som staten erhåller både säkerhet och avkastning på sin investering i företagsamhet.

I stället för krångliga stöd

Omställningsstöd 2.0 har fyra fördelar:

  1. Låg personlig risk för företagaren – för att inte konkursen ska vara ett säkrare alternativ, ingen vill riskera hem och familj.
  2. Låg ränta – allt annat vore osolidariskt från en regering i en historisk kris.
  3. Lång återbetalningstid – en rimlig möjlighet att ställa om, och generera vinst till båda parter.
  4. Återbetalas till staten genom framtida vinster – aktieutdelningar som förhoppningsvis inte förbjuds när staten är förmånstagare.

Omställningsstödet ger företagen en chans att sätta hjulen i rullning igen och koncentrera sig på att utveckla produkter och tjänster till sina kunder i stället för att söka nya, krångliga stöd var och varannan vecka.

Lite svensk politisk vilja

Med gemensamma ansträngningar från företagen, politiker, banker, Almi med flera, kan ett omställningsstöd vara på plats och pengar betalas ut inom ett par veckor. Inga lagändringar behövs, inga beslut i Bryssel krävs, bara lite svensk politisk vilja och att vi alla samarbetar för att få detta på plats.

Forrige artikel Debatt: Ge Riksbanken fler penningpolitiska verktyg – inte färre Debatt: Ge Riksbanken fler penningpolitiska verktyg – inte färre Næste artikel Weimers (SD): Socialdemokrater röstar för mer pengar till EU Weimers (SD): Socialdemokrater röstar för mer pengar till EU
Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.