Fattigpensionärer får en 100-lapp mer

VÅRBUDGET. Bostadstillägget till pensionärer höjs den 1 september, genom att det då ska täcka 95 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor i månaden, mot 93 procent i dag. För dem med låg pension och hög hyra innebär det 100 kronor mer i månaden i bostadstillägg.

För dem som har låg garantipension och därför får äldreförsörjningsstöd höjs den skäliga levnadsnivån, så att också de får del av höjningen. Annars sänks stödet när bostadstillägget ökar.

 

Login