Kritik mot regeringen: "Måste ställa krav på myndigheter"

OMLOKALISERING. Under de senaste 20 åren har nästan 4 av 10 servicekontor försvunnit i Sverige. Fackförbundet ST menar att regeringen måste öka kraven på myndigheterna i deras lokaliseringsarbete.

En rapport från fackförbundet ST har gått igenom utvecklingen av antalet servicekontor i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet gått från 1 559 stycken till 982 stycken. Det är en minskning på 37 procent. I hälften av länen är minskningen mellan 40 och 50 procent. 

Med Arbetsförmedlingens planerade nedläggning av 132 kontor minskar den statliga närvaron ytterligare och ST menar att regeringen nu måste ta ett helhetsgrepp om myndigheternas lokalisering.  

Ett av förslagen är att staten ska sluta att flytta expertmyndigheter och i stället fokusera på lokala kontor för Polisen, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Login