E-hälsomyndigheten flyttas till Kalmar

OMLOKALISERING. Inom två år ska större delen av E-hälsomyndigheten ha flyttat från Stockholm till Kalmar, meddelade regeringen på tisdagen.

– Vi bedömer att Kalmar har goda förutsättningar att bedriva en it-tung verksamhet inom e-hälsoområdet. Här finns en samlad kompetens på området och vi ser möjligheter till samverkan med både universitet och andra aktörer, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi (S), i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är regeringens planer på att öka den statliga närvaron i hela landet. Enligt en rapport från Statskontoret är de statliga jobben koncentrerade till tätorterna. Men det är något som regeringen planerar att ändra på.

Kalmars län har få statligt anställda och få statliga huvudkontor. Av E-hälsomyndigheten runt 140 anställda ska nu omkring 100 tjänster flyttas till Kalmar. Även om beslutet formellt ännu inte är fattat är ambitionen att arbetet ska vara genomfört inom två år.

Login