Dyrt slarva med tullpapper

IMPORT. All tullhantering i framtiden blir elektronisk samtidigt som alla förseningsavgifter höjs. 

Till följd av nya EU-regler har riksdagen beslutat om en helt ny tullag. 

I framtiden ska alla kontakter mellan företag och tull, och mellan de olika ländernas tullmyndigheter, ske elektroniskt. Riksdagen räknar med att det innebär stora kostnader för både företag och Tullverket fram till år 2020.

Riksdagen har också beslutat att förseningsavgifterna höjs från 400 till 500 kronor, respektive 800 till 1 000 kronor. Höjningen på 25 procent motiveras med att avgifterna har legat still sedan 2001.

Login