DS: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering (Fi2018/00130/K)

Utredaren har överlämnat "Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering" till finansdepartementet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login