DS: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Utredaren har överlämnat "Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen" till socialdepartementet.

Socialdepartementet föreslår att giltigheten av bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) förlängs efter det att Förenade kungariket lämnar Europeiska unionen. Socialdepartementet föreslår också att bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader i lagen om sociala trygghetsförmåner förlängs.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login