Det här vill EU göra nästa år

PLAN. EU-kommissionen har lagt fram ett arbetsprogram för år 2021, ett program som går i coronans tecken. Totalt har EU-kommissionen 86 olika utspel i pipeline.

BRYSSEL: 2020 var året då den nya EU-kommissionen, med Ursula von der Leyen i spetsen, ritade upp spelplanen för sitt politiska projekt med ett stort antal handlingsplaner, roadmaps och strategier. 2021 är året då det gäller att sätta handling bakom orden, löd löftet från Bryssel då nästa års arbetsprogram lades fram i förra veckan.

86 olika utspel finns i pipeline. En stor del av dem är ny lagstiftning, även om handlingsplanerna och strategierna också tar en hel del plats.

Stort fokus ligger på klimatet, där en hel massa lagstiftning ska justeras för att ta höjd för det höjda målet på minst 55 procent mindre koldioxidutsläpp till år 2030. Ett mål som kommissionärerna håller tummarna för att få medlemsländernas ja till före utgången av 2020.

Login