Det här vet vi om budgeten: Mer pengar till lag och ordning

BUDGETUTSPEL. Regeringen föreslår mer pengar till rättsväsendet, höjt bostadstillägg och höjd skatt på sparande. Altinget har listan på förslagen i den kommande budgeten.

Med en vecka kvar till budgeten krymper det tillgängliga reformutrymmet. För två veckor sedan meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) att det finns 40 miljarder kronor för ofinansierade reformer. Hittills har regeringen presenterat åtgärder som kostar staten drygt 29 miljarder kronor. Samtidigt har man föreslagit åtgärder som stärker budgeten med drygt 5 miljarder. Det innebär att det fortfarande finns närmare 16 miljarder kvar för reformer som ännu inte är presenterade.

Mer till rättsväsendet

På tisdagen höll statsminister Stefan Löfven pressträff direkt efter att han hade läst upp regeringsförklaringen i riksdagen. På träffen meddelade han att regeringen föreslår ökade utgifter för rättsväsendet på 750 miljoner kronor. Det är anslagen till Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Statens Institutionsstyrelse och SOS Alarm som föreslås höjas under året. 

I måndags kom nyheten att regeringen föreslår höjt bostadstillägg för pensionärer. Regeringen och Vänsterpartiet menar att åtgärderna ska ses i sammanhang med två tidigare budgetnyheter som presenterats tidigare som på olika sätt förbättrar den ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning: Sänkt skatt för personer med aktivitets- och sjukersättning och att garantiersättningen höjs med drygt 300 kronor.

Sparande beskattas hårdare

Samtidigt föreslår regeringen att skatten på sparande på investeringssparkonto höjs. Det tror regeringen ska öka statens intäkter med närmare 800 miljoner kronor. 

En annan nyhet är att Tullverket får mer pengar för kontroller vid gränserna.

För att motverka hemlöshet får kommunerna ett riktat bidrag på 25 miljoner kronor. Dessutom får Kronofogdemyndigheten en tillfällig ökning av anslaget med 20 miljoner för att kunna hantera det ökade antalet ansökningar om skuldsanering som uppkommit på grund av den nya skuldsaneringslagen som trädde ikraft i november 2016.

Här är regeringens förslag till ofinansierade utgifter för 2018

 • Tillskott till sjukvården, 3 miljarder.
 • Försvaret har fått löfte om ytterligare 2,7 miljarder kronor.
 • Sänkt skatt för pensionärer, beräknas kosta cirka 2,2 miljarder.
 • Polisen får ett tillskott på 2 miljarder kronor.
 • Utvidgat växa-stöd till företag för den först anställde, kostar 1,8 miljarder.
 • Minskade klyftor i skolan, 1,5 miljarder.
 • Yrkesvux, 1,37 miljarder.
 • Avdrag för fackföreningsavgift 1,3 miljarder.
 • Klimatklivet, 800 miljoner.
 • Sos alarm, Åklagarmyndigheten, Säpo, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården får tillskott, 750 miljoner.
 • Höjd ersättning till Samhall, 692 miljoner.
 • Folkhögskolan, 671 miljoner.
 • Höjt bostadstillägg för pensionärer, 655 miljoner.
 • Städa upp i haven, 600 miljoner.
 • Ökade studiebidrag, 546 miljoner.
 • Kommunstöd för fler i jobb, 500 miljoner.
 • Skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning, 500 miljoner.
 • Bidrag till kommuner och regioner för att Sverige ska hålla ihop, 500 miljoner.
 • Högskola och universitet, 480 miljoner.
 • Företagande och utbildning i hela landet, 410 miljoner.
 • Höjt tak lönebidrag, 358 miljoner.
 • Gratis kollektivtrafik för ungdomar på sommar lovet, 350 miljoner.
 • Elfordonspremie, 350 miljoner.
 • Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet, 350 miljoner
 • Moms på förevisning av naturområden sänks från 25 till 6 procent, 320 miljoner.
 • Höjd schablon till kommuner för mottagandet av nyanlända, 301 miljoner.
 • Minskade klimatutsläpp i industrin, 300 miljoner.
 • Fler jobb i växande företag, 260 miljoner.
 • Skydd för värdefulla skogar, 256 miljoner.
 • Gröna jobb, 253 miljoner.
 • Kostnadsfria aktiviteter under skolloven, 250 miljoner.
 • Infrastruktur på landsbygden, 235 miljoner.
 • Rabatt på personaloptioner, 210 miljoner.
 • Ett "vattenpaket" för bland annat nya våtmarker, 200 miljoner.
 • Ny landsbygdspolitik, 197 miljoner.
 • Energi och klimatrådgivning, 190 miljoner.
 • CSN för körkort, 183 miljoner.
 • Fler utländska kvinnor på arbetsmarknaden, 135 miljoner.
 • Höjning av underhållsstödet, 135 miljoner.
 • Stöd för läs-, skriv- och räknesvårigheter, 130 miljoner.
 • Yrkeshögskolan, 120 miljoner.
 • Yrkesförarutbildning, 119 miljoner.
 • Övriga satsningar för "levande städer", 110 miljoner.
 • Övriga satsningar på "rent hav och miljö", 108 miljoner.
 • Uppräkning av assistansersättning, cirka 100 miljoner.
 • Stöd för gröna städer, 100 miljoner.
 • Mot hedersförtryck och ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism, 100 miljoner.
 • Hållbar konsumtion och produktion, 99 miljoner.
 • Klimatanpassning, 97 miljoner.
 • Statliga servicekontor, 80 miljoner.
 • Genomförande av Parisavtalet, 70 miljoner.
 • Riktade insatser för tillväxt i ekonomiskt svaga kommuner, 70 miljoner.
 • Arbetsträning för deltagare i etableringsprogrammet, 54 miljoner.
 • Information om det svenska samhället till nyanlända, 39 miljoner.
 • Statsbidrag till kommunerna för att motverka hemlöshet, 25 miljoner.
 • Svenska från dag ett, 20 miljoner.
 • Mer till parterna för arbete med snabbspår, 20 miljoner.
 • Ökat anslag till kronofogden för arbete med skuldsanering, 20 miljoner
 • Ny myndighet för Arbetsmiljö, 18 miljoner.
 • En nationell scen för barn och unga, 16 miljoner.
 • Slopad reklamskatt för tidningar 15 miljoner.
 • Övriga klimatsatsningar, 10 miljoner.
 • Utbildning övrigt, 10 miljoner.

Summa ökade utgifter: 29,3 miljarder

Åtgärder som drar in pengar till staten  

 • Flygskatt, 1320 miljoner.
 • Omprioriteringar från garantier och utbildningskontrakt, 1,1 miljarder.
 • Höjd skatt på investeringssparkonto, 790 miljoner
 • Bonus-malus-system, 450 miljoner.
 • Nyanländas etablering nytt regelverk, sparar staten 415 miljoner.
 • Särskilda inkomstskatt för utomlands bosatta höjs, 370 miljoner.
 • Avskaffade traineejobb, 351 miljoner.
 • Utbildningsplikt, drar in 301 miljoner.

Summa ökade inkomster: 5,1 miljarder 

Forrige artikel V-ledning föreslår ny valplattform V-ledning föreslår ny valplattform Næste artikel Barn + tillsammans = barnbidrag Barn + tillsammans = barnbidrag
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.