CSN:s kreditförluster under lupp

Riksrevisionen inleder en granskning av statens kreditförluster på studielån. 

Summan av studielånen från Centrala studiestödsnämnden, CSN, uppgår till drygt 200 miljarder kronor. Men av dessa fordringar betraktar CSN cirka 28 miljarder kronor som osäkra på grund av generösa lånevillkor och bristande betalningsvilja, skriver Riksrevisionen. 

Förutom att studielånen är en del av studiestödet utgör de också en betydande finansiell tillgång för staten. Därför är det viktigt att kreditförluster på studielån minimeras samt att värderingen av låneportföljen bygger på bästa möjliga bedömning av förväntade förluster, anser Riksrevisionen.

Riksrevisionen menar också att för att kunna kontrollera kostnaderna och se till att subventionerna går till vad de är avsedda till är det viktigt att regeringens rapportering till riksdagen av kreditförluster på studielån är transparent. Detta bidrar också till en bättre bild av den samlade risken i statens kreditportfölj.

Login