Brister i stöd till skolor ska rättas till

ALMEDALEN. Statens stöd till skolorna måste fördelas om, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Stödet ska gå till de skolor som behöver det bäst, vilket inte är fallet i dag.

– De statliga pengar som ska skapa likvärdighet hamnar i de skolor som redan från början har de bästa förutsättningarna, sade Fridolin vid en presskonferens på torsdagen.

Regeringen har därför beslutat att ge Skolverket i uppdrag att ta fram en fördelningsnyckel för de riktade statsstöden till skolorna. Målet är att skapa en likvärdighet mellan i skolorna

 – Det ska säkerställa att kommande statsbidrag går till de skolor som behöver det mest, sade Gustav Fridolin när han presenterade uppdraget.

Fridolin pekar på siffror som säger att 13 procent av de elever som gick ut nian förra årets saknade behörighet till gymnasiet. och därmed finns en stor risk att eleverna hamnar i ett livslångt utanförskap, enligt utbildningsministern. Skälet till detta är att det finns en ojämlikhet i skolsystemet. Staten har som mål att rätta till skillnaderna genom statsbidrag som kan gå till skolor med problem, men det fungerar inte som tänkt. Dagens system har inneburit att bara en bråkdel av statsstöden, 700 miljoner av total sju miljarder kronor, har gått till skolor med särskilda behov.

Klarare fördelning

Ett skäl till detta är att staten inte har några kriterier för hur stödet ska fördelas samt att systemet för stödet är så snävt konstruerat att det utesluter en del skolor som har behov. I framtiden ska statens resurser fördelas efter exempelvis elevens kunskapsresultat, föräldrars utbildning, andelen nyanlända elever och Skolinspektionens resultat av tillsynen över skolorna. Skolverket ska redovisa sitt uppdrag i slutet av oktober i år.

Gustav Fridolin ser dagens problem som ett misslyckande för politiken som inte har mäktat med att bygga ett starkt skolsystem och där stat och kommuner skyller på varandra. Nu handlar det om att få en bättre samverkan mellan staten och kommunerna.

 – Vi har ett delat ansvar för skolan. Men ett delat ansvar har också blivit ett otydligt ansvar. Det vi nu gör är att skapa tydligare ansvar för att arbeta mer tillsammans, sade Fridolin.

Hur ansvarsfördelningen ska se ut framöver överlåter Fridolin till Skolkommissionen att föreslå.

 – Den har fria mandat att föreslå ändringar i styrsystemen för att få en likvärdig skola, enligt Fridolin.

 

Forrige artikel Ny spelmarknad på plats om tre år Næste artikel Regeringen: Färre län och landsting