Bråk om vilken makt som ska få pengarna

BUDGETEN. 270 miljoner mer till Regeringskansliet medan riksdagen får nöja sig med 30 miljoner. Inte bra, menar oppositionen som ser en alltmer sned maktbalans mellan institutionerna.

Tidigare i veckan satte riksdagen ned foten om hur mycket av skattebetalarnas pengar som ska gå till regeringen och Regeringskansliet å ena sidan och hur mycket riksdagen med dess kanslier får å den andra. Den första får mycket och den andra relativt lite, eller 7,8 miljarder till Regeringskansliet och 1,9 miljarder till riksdagen.

KU-ordföranden Beatrice Ask (M) refererade i debatten inför beslutet att SNS demokratirapport visar att den politiska makten i Sverige har förskjutits från riksdagen till regeringen under de senaste 30-40 åren.

– De menar att mycket talar för att det därför har blivit svårare att behålla kombinationen av konkurrens och kamp om regeringsmakten och kompromissinriktat beslutsfattande i riksdagen, vilket tidigare har kännetecknat svensk politik.

Login