Betänkande: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, som uppgår till knappt
42 miljarder kronor. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om bemyndigande att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2020. I betänkandet behandlar utskottet även ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2019/20 om EU:s budget. Utskottet avstryker motionsyrkandet.

I betänkandet finns fem särskilda yttranden (M, SD, V och KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller budgetbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i varsitt särskilt yttrande. 

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login