Betänkande: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens, riksdagsstyrelsens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 1, som uppgår till ca 15,1 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksrevisionens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden samt riksdagsstyrelsens förslag om godkännande av en investeringsplan. Vidare tillstyrker utskottet att Riksdagens ombudsmän (JO) får anslagsfinansiera anläggningstillgångar.

Övriga motionsförslag avstyrks.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger Riksdagsförvaltningens årsredovisning för 2018 till handlingarna.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login