Betänkande: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag om ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login