Betänkande: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Civilutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i aktiebolags­lagen om ett lägre kapitalkrav för privata aktiebolag.

Förslaget innebär att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Aktiebolagsformen blir därmed mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar också företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå motionsyrkandena.

I betänkandet finns tre reservationer (M, SD, V, KD) och ett särskilt yttrande

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login