Bättre möjlighet att slå larm om korruption på myndigheter

KORRUPTION. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ger Statskontoret i uppdraget att utreda om det är en bra idé att införa en gemensam visselblåsarfunktion för flera myndigheter.

Med visselblåsare menas att man berättar om missförhållanden eller korruption på myndigheter eller företag. Att myndigheterna har system och rutiner som underlätta för anställda som slår larm om missförhållanden anses som ett effektivt verktyg för att motverka korruption.

Regeringen har nu gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter under regeringen arbetar med visselblåsarfunktioner.

– Vi har i Sverige relativt små problem med korruption, men det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi strävar efter att skapa ännu bättre förutsättningar för att bekämpa korruption. För oss är det nu viktigt att Statskontoret närmare kartlägger hur myndigheterna arbetar med visselblåsarfunktioner. Ett väl fungerande samhälle bygger på stark tillit och därför är det här uppdraget viktigt, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Login