Artilleriaffär kan bli dyrare för Sverige

FÖRSVAR. Regeringen sliter med frågan hur Sverige ska göra med de artilleripjäser som blir över sedan Norge hoppat av ett tidigare projekt. Det är en historia som kan leda till kostnader i miljardklassen.

– Vi jobbar intensivt med frågan, men det är inte helt enkelt. Det är rejält mycket pengar som det kan handla om, sade försvarsminister Peter Hultqvist vid en interpellationsdebatt i riksdagen.

Tanken var att Sverige och Norge gemensamt skulle skaffa ett mer modernt artilleri – Archer. Totalt rörde det sig om 48 artilleripjäser, 24 per land. Den svenska delen av projektet håller på att leveraras. Men Norge valde 2013 att hoppa av projektet. Kontentan av detta blir att Sverige får ansvaret för de resterande 24 pjäserna som var avsedda för Norge. Inledningsvis var målet att försöka hitta ett annat land som vill köpa dem, men detta har visat sig vara svårt.

Alternativet är att Sverige står för fiolerna och tar över den norska delen när den levereras och använder pjäserna i förbanden eller lägger dem i malpåsen och ställer dem i förråd.

Dyr malpåse

Enligt uppgifter till Altinget räknar regeringen med att det kan kosta 900 miljoner kronor att ta över de 24 artilleripjäser som var avsedda för Norge och ställa dem i förråd.

Regeringen har ännu inte gett ett klart besked. När frågan var uppe under en interpellationsdebatt på torsdagen sade försvarsminister Peter Hultqvist att regeringen ”bereder omfattningen och konsekvenserna av ett eventuell utökat materiellt åtagande för Sverige”.

Allan Widman (L), försvarsutskottets ordförande, drar av svaret slutsatsen att det inte finns någon köpare.

– Det går inte att exportera pjäserna och de kommer att tillföras svensk staten och det är förenat med kostnader, säger han.

Kan förstärka Sverige

Det bästa vore om de 24 pjäserna användes i försvaret, det skulle täppa till luckor och ge en betydlig förstärkning av det svenska artilleriet, exempelvis på Gotland, enligt Widman.

– Det är en investering som de svenska skattebetalarna ändå måste stå för, säger han.

Dock kräver det att försvaret tillförs ytterligare pengar då det inte ryms inom försvarsanslagen och då Försvarsmakten vill göra andra prioriteringar inom den ramen. Om artilleripjäserna skall användas ute i förbanden kommer den årliga kostnaden att landa på runt en halv miljard kronor. Det handlar om utgifter för bemanning, fordon, ammunition och underhåll.

För riksdagens del är det nu viktigt att få ett besked vad som ska hända: Om de 24 pjäserna ska komma till användning i förbanden, om de ska ställas i förråd eller användas för att plocka reservdelar från.

Försvarsminister Peter Hultqvist vill dock inte ge ett besked nu. Han tänker dock informera försvarsutskottet när tiden är mogen sade han när han debatterade saken med Allan Widman och underströk att det handlar om en svår fråga.

Forrige artikel Andersson lovar översyn av färsk solskatt Andersson lovar översyn av färsk solskatt Næste artikel Brevbärare ska inte tipsa om knark i brev