Andersson (S) ser 25 miljarder i reformutrymme

PROGNOS. Inför statsbudgeten presenterar finansministern en ekonomisk prognos. Andersson ser ett reformutrymme på 25 miljarder. Men hur pengarna ska användas ger hon inga närmare besked kring.

Inför en statsbudget återkommer alltid diskussionen om hur mycket pengar regeringen har att spendera. Olika prognosmakare gör olika bedömningar. Finansdepartementet har landat i slutsatsen att det finns utrymme för 25 miljarder i reformer år 2020. Konjunkturinstitutet menar i stället att utrymmet är noll. 

Men regeringen kommer att utgå från sina beräkningar och har alltså 25 miljarder till reformer. Hur dessa ska användas kommer att förhandlas fram av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. De ska enligt finansministern gå till fler i jobb, starkare välfärd, bättre ekonomi för pensionärer, ökad trygghet och säkerhet, större miljö- och klimatinsatser och “hela landet ska växa”. Men vilken konkret innebörd dessa rubriker har och hur pengarna kommer att fördelas ville Magdalena Andersson inte ge något besked om.

Samtidigt har olika satsningar presenterats från partierna i Januariavtalet (JA) i omgångar tidigare. Dessa utgör tillsammans 19 miljarder, enligt DN. Det innebär det att det inte finns något särskilt stort utrymme i höstbudgeten för några stora nyheter.

Login