Andersson: ”Jag tror på att försöka påverka internt”

PÅVERKAN. Ungsvenskarnas ordförande Tobias Andersson om hur förbundet arbetar med varumärkesbyggande. Och hur viktiga de personliga relationerna med partiföreträdare är.

Altinget har intervjuat Ungsvenskarna SDU:s ordförande Tobias Andersson om förbundets politiska påverkansarbete.

Hösten 2015 rasade en strid mellan Sverigedemokraterna och dess dåvarande ungdomsförbund Sverigedemokratisk Ungdom. Den slutade med att SD bröt med ungdomsförbundet och skapade ett nytt. Ungsvenskarna SDU bildades som en sektion av moderpartiet och till dess första ordförande valdes Tobias Andersson. I dag är relationen mellan moderparti och ungdomsförbund goda och det påverkar Ungsvenskarnas roll.

– Externt handlar det primärt om att förpacka den politik som partiet driver på ett sådant sätt att den blir mer tilltalande för ungdomar, säger Tobias Andersson.

Login