Amorteringskravet har påverkat låntagandet

FINANS. Hushåll med nya bolån lånar mindre och köper billigare bostäder, men riskerna med hushållens stora skulder kvarstår, konstaterar Finansinspektionen, FI, som analyserat frågan.

Amorteringskravet infördes förra året. Enligt FI har det alltså haft en dämpande effekt.

Undersökningen omfattar  nya bolån som togs efter det att amorteringskravet infördes 2016. Analysen visar att amorteringskravet har fått effekt och att hushållens motståndskraft har blivit bättre. Men enligt FI har har många bolånetagare fortsatt har höga skulder i förhållande till bostadens värde eller i förhållande till sin inkomst.

– Vi ser att nya bolånetagare som helhet har god motståndskraft mot stigande boräntor, men de makroekonomiska riskerna kvarstår, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.

Login