Allianspartierna får flera tunga ordförandeposter

UTSKOTTEN. Allianspartierna får ordförandeskapet i sju av riksdagens femton utskott och utser vice ordförande i resterande åtta. De rödgröna får resten, en mer, av ordförandeposterna. Vilka personer som får tillträdda dessa poster vill partierna i nuläget inte säga.

Moderaterna har enats med Socialdemokraterna om fördelningen av ordförandeskapen i riksdagens femton utskott.

Moderaterna har bland annat blivit tilldelade ordförandeposterna i både utrikesutskottet och finansutskottet, ordförandeposter som traditionellt tilldelas regeringspartierna. Samtidigt har Socialdemokraterna tilldelats viceordförandeposterna för dessa utskott. Moderaterna får dessutom ordförandeposterna i näringsutskottet och socialförsäkringsutskottet där S också sitter som vice ordförande.

Centerpartiet har fått ordförandeskap i miljö- och jordbruksutskottet medan Miljöpartiet får rollen som vice ordförande. Liberalerna får ordförandeposten i kulturutskottet samtidigt som Vänsterpartiet blir vice ordförande. Samtidigt får KD ordförandeposten i socialutskottet där S får agera vice ordförande. V blir ordförande trafikutskottet och MP tilldelas ordförandeskapet för civilutskottet. 

Login