Alliansen tillför pengar för betyg i årskurs 4

Trots motstånd från regering, fackförbund och experter går Alliansen vidare med att införa betyg från årskurs 4. Det är en av nyheterna i Alliansens skolbudget som beslutades i utskottet på onsdagen.

– Vi tillför pengar för att förbereda processen med att införa betyg i årskurs 4, säger Christer Nylander (FP), vice ordförande i utbildningsutskottet, till Altinget.

På onsdagen blev utskottets betänkande om utbildning färdigt. På fredag ska riksdagen ta ställning till det. Utskottet skriver att "förslaget är en viktig del i att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande. Att införa betyg från årskurs 4 kräver emellertid lagändringar och andra förberedelser som det av tidsmässiga skäl inte är möjligt att genomföra under 2015 och får därmed behandlas i enlighet med ordinarie lagstiftningsförfarande. Riksdagen kommer allltså inte ta upp frågan före extra valet i mars nästa år. Därmed blir betygsfrågan enj valfråga. 

Det är alliansens budget som gäller överlag och utskottet har också lagt till ytterligare pengar för förslaget om skriftliga ordningsomdömen i högstadiet och på gymnasiet.

– På samma sätt som för betygen tillförs pengar för att kunna inrätta ordningsomdömen, säger Nylander.

Det som kommer att prägla skolan under 2015 när Alliansens budget ska genomföras är en fortsatt utbyggnad av karriärtjänstreformen för att senast 2018 omfatta 22 000 tjänster. Alliansen vill därtill göra en särskild satsning på karriärtjänster i utanförskapsområden som innebär att lönetillägget fördubblas för förstelärartjänster till 10 000 kronor per månad.

Rut för läxhjälp blir kvar

Andra tydliga, och mer utskiljande satsningar, hos Alliansen är ett särskilt lågstadielyft. Det handlar om att Alliansen vill ge elever mer tid med skickliga lärare. Det är mindre klasser, ökad lärartäthet och fler speciallärare. Men detaljerna om hur det ska utformas bestäms utifrån lokala behov.

Alliansen förlänger också sina tidigare refórmer på skolområdet – mattelyftet och läslyftet .

Utskottet föreslår också mindre pengar till läxhjälp ute på skolorna. Men samtidigt kommer rut-bidragen för läxhjälp att vara kvar.

Regeringen ska föra allianspolitik

Efter riksdagsbeslutet på fredag blir det utbildningsdepartementets jobb att genomföra Alliansens budget för skola. Ett departement som leds av socialdemokrater och miljöpartister. Alliansen kommer därför att hålla ett vakande öga över regeringen så att politiken blir som riksdagen har bestämt.

– Vi får använda riksdagens verktyg. Det handlar om att ställa frågor och interpellationer. I yttersta fall får KU titta på det, säger Christer Nylander.

Forrige artikel Alliansen fortsätter med riskkapital till bilindustri Næste artikel Löfven ogillar EU-plan att skrota miljöförslag