Ägare får betala för banker i kris

EKONOMI. Riksgäldskontoret ska kunna stabilisera eller rekonstruera krisande banker och ägare istället för att staten ska ta den ekonomiska smällen vid en eventuell kris. Det blir några av effekterna när EU:s krishanteringsdirektiv nu genomförs i Sverige efter ett riksdagsbeslut.

Krishanteringsdirektivet introducerar ett nytt tillvägagångssätt för rekonstruktion av banker i kris, som kallas resolution. Det har tidigare reglerats på nationell nivå men nu införs gemensamma bestämmelser i EU. En viktig punkt i de nya reglerna är att det är företaget ägare och långivare istället för staten som ska ta den ekonomiska smällen vid en eventuell kris.

Det blir Riksgäldskontoret som ska ansvara för att hantera kriser i finansiella företag genom resolution. Finansinspektionen får fler tillsynsuppgifter för att förebygga att företagen hamnar i en kris och resolution blir aktuellt.

I beslutet ingår också ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen. Riksdagen vill att regeringen ska utreda hur kriterierna för riskavgifter kan göras tydligare. Riskavgifter ska betalas av bankerna till den nya resolutionsfonden baserat på varje instituts verksamhet.

Login