Grafik: Färre KU-anmälningar i år – S har anmält flest

I vår kommer konsitutionsutskottet granska 28 anmälningar mot ministrar från två regeringar. Det är färre än vanligt. Socialdemokraterna är det parti som står för flest men en SD-ledamot toppar listan.

Våren 2022 var statsminister Magdalena Andersson (S) på utfrågning hos KU. Hon är anmäld även i denna runda.
Våren 2022 var statsminister Magdalena Andersson (S) på utfrågning hos KU. Hon är anmäld även i denna runda.Foto: Jessica Gow/TT
Johan Manell

Fredagen den 27 januari var sista dagen för att lämna in en KU-anmälan för att den ska hinna behandlas under våren. Det gjorde att det rasslade in sju anmälningar bara i förra veckan. Men det totala antalet, 28 stycken (se lista längst ned i artikeln), som inkommit sedan streckdatumet i fjol är faktiskt fem färre än föregående år. Också sett till de senaste 10 åren ligger antalet under genomsnittet.

– Det är en ganska låg siffra om man tittar på den historiska utvecklingen av KU-anmälningar trots att regeringen fått en ganska tuff och skakig start, säger konstitutionsutskottets ordförande Ida Karkiainen (S), till Altinget.

(Artikeln fortsätter efter grafiken)

Dubbla regeringar i skottgluggen

Det som skiljer årets KU-skörd mot den förra är att anmälningar riktas mot ministrar i två regeringar. Dels den avgångna regeringen Andersson, dels den nuvarande regeringen Kristersson. I år finns därför ledamöter från riksdagens alla partier representerade bland KU-anmälarna. Dessutom finns en anmälan från den tidigare politiska vilden Amineh Kakabaveh.

Ida Karkiainen (S).
Ida Karkiainen (S). Foto: Marko Säävälä/TT

Toppar listan gör Socialdemokraterna. På de 14 veckor den nya regeringen har suttit vid makten har statsråd från den samma anmälts 10 gånger av partiet. Men det är färre anmälningar än förra årets listetta Moderaterna som då lämnade in 16 anmälningar.

– Det är alltid viktigt att fundera på saklighet och inte göra okynnesanmälningar. Det ska alltid finnas en rättslig sak att haka upp en anmälan på och att man ser att det är något konstitutionellt intressant som verkligen behöver tittas på och övervägas kring. Alla ledamöter är fria att göra sina KU-anmälningar men det är inte ovanligt att man hör av sig och frågar vad det finns för rättslig grund. Det kommer inte anmälningar hur som helst, säger Karkiainen.

(Artikeln fortsätter efter grafiken)

Flest anmälningar

Flest anmälningar står Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson för. En anmälan är mot dåvarande miljöminister Annika Strandhäll (S), en mot dåvarande energiminister Khashayar Farmanbar (S) och en mot tidigare statsminster Magdalena Andersson (S). Den gemensamma nämnaren är uttalanden om kärnkraft.

Antalet är egentligen inte intressant utan det är mer den kvalitativa bedömningen.

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Riksdagsledamot och partisekreterare

– Konstitutionsutskottet fyller en viktig roll med att se till att regeringsformen efterlevs och att vi har en ärlig debatt som baseras på fakta och sakförhållanden som är korrekta. Energipolitiken är ett område där det faktiskt går att avgöra vad som är fel och rätt. Det baseras inte på en känsla utan det finns ju fysikaliska lagar att förhålla sig till, säger Bäckström Johansson till Altinget och fortsätter:

– Tyvärr kunde man under förra mandatperioden enligt min uppfattning se att energipolitiken politiserats i väldigt hög grad. Där man uppenbart inte far med sanning eller i vissa fall direkt osanning om sakförhållanden för att förvilla och undvika att ta politiskt ansvar.

Sista stund

De två första anmälningarna lämnade Bäckström Johansson in i april respektive maj förra året. Men den sista, den mot Magdalena Andersson, kom först den 26 januari i år.

– Då har man ramat in det med de ansvariga statsråden på miljö- och energisidan men även den som varit ytterst ansvarig för regeringen under det året. Det är ett sätt att markera att det är viktigt hur man förhåller sig till uppgifter och att de ska vara vederhäftiga och korrekta. Där finns det flera brister enligt min mening och anledning att låta konstitutionsutskottet granska de uppgifterna, säger Bäckström Johansson.

Mattias Bäckström Johansson (SD).
Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hur känns det att ha lämnat in flest? Är det en fjäder i hatten?

– Haha! Det trodde jag faktiskt inte man blev med tre stycken. Antalet är egentligen inte intressant utan det är mer den kvalitativa bedömningen. Där får KU avgöra om man gjort någon för mycket eller om man faktiskt får gehör i sak för dem.

Läs också

Processen framåt

Nu börjar beredningen av anmälningarna. Utskottets kansli tar fram promemorior, det inhämtas material och tas kontakt med de berörda departementen. I vissa fall kommer också personer att kallas till utskottet för utfrågningar. De planerar att hållas tidigast i slutet av mars. Det finns inga kriterier för vilka ärenden som kräver en utfrågning utan det är en bedömning för utskottet.

– Men man kan säga att det är i ärenden som är lite tyngre och bredare än bara att man sagt si eller så. De typer av ärenden där man kanske behöver en muntlig föredragning för att få en djupare bild, säger Ida Karkiainen.

Regeringen ska lyda under regeringsformen och vi ska tolka regeringsformen på samma sätt oavsett vilken politisk färg regeringen har.

Ida Karkiainen (S)
Ordförande konstitutionsutskottet

Även tidigare ministrar kan kallas till utskottet. Det uppmärksammades stort när den tidigare näringsministern Maud Olofsson (C) våren 2014 vägrade komma till KU. Men statsminister Stefan Löfven (S) införde sedan en praxis, som en utredning senare kom fram till ska vara vägledande, att nya ministrar får skriva på en avsiktsförklaring om att komma när KU kallar. Det gäller även om de har hunnit avgå innan granskningen.

Ida Karkiainen tror inte att det kommer att bli ett problem. Målet med granskningen är att utskottet ska vara enigt, som det faktiskt lyckats vara på senare år.

– Regeringen ska lyda under regeringsformen och vi ska tolka regeringsformen på samma sätt oavsett vilken politisk färg regeringen har. Så det är egentligen det som är grunden i varför vi strävar efter att nå enighet.

Konstitutionsutskottets granskningsärenden 2022/23
 1. Granskning av utrikesministern med anledning av uttalanden om vapenexport till Ukraina (anmäld av Caroline Nordengrip (SD), inkom 2022-02-21)
 2. Granskning av näringsministerns agerande och regeringens handläggning av gruvärendet Kallak (anmäld av Amanda Palmstierna (MP, Annika Hirvonen (MP), Rasmus Ling (MP), inkom 2022-04-05)
 3. Granskning av statsrådet Annika Strandshälls uttalande om möjligheterna till ny kärnkraft (anmäld av Mattias Bäckström Johansson, inkom 2022-04-27)
 4. Granskning av statsrådet Khashayar Farmanbars hänvisningar till icke-existerande rapport (anmäld av Mattias Bäckström Johansson (SD), inkom 2022-05-19)
 5. Granskning av energi- och digitaliseringsministerns uttalande om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft (anmäld av Carl-Oskar Bohlin (M), inkom 2022-05-19)
 6. Granskning av infrastrukturminister Tomas Eneroths uttalanden om klampning för att hindra fordon för fortsatt färd (anmäld av Maria Stockhaus (M), inkom 2022- 06-01)
 7. Granskning av statsrådet Karl-Petter Thorwaldssons uttalande om huruvida företag ska anses vara seriösa (anmäld av Arman Teimouri (L), inkom 2022-06- 08)
 8. Granskning av biståndsministerns agerande gällande avräkningar (anmäld av Maria Ferm (MP), inkom 2022-06-09)
 9. Granskning av statsrådet Ann Linde (anmäld av Amineh Kakabaveh (-), inkom 2022-07-04)
 10.  Granskning av energi- och digitaliseringsministerns uttalande om elpriser (anmäld av Camilla Brodin (KD), inkom 2022-07-29)
 11.  Granskning av statsminister Ulf Kristerssons uttalande i regeringsförklaringen om Sveriges klimat- och energipolitik (anmäld av Märta Stenevi (MP)   respektive Per Bolund (MP), inkom 2022-10-22)
 12.  Granskning av statsrådet Edholms agerande i samband med tillträdet i regeringen (anmäld av Åsa Westlund (S), inkom 2022-10-21)
 13.  Granskning av statsrådets Edholms agerande i riksdagens frågestund (anmäld av Åsa Westlund (S), inkom 2022-10-28)
 14.  Granskning av statsministerns uttalanden i riksdagens debatt om EU-politiken (anmäld av Fredrik Olovsson (S), inkom 2022-11-18)
 15.  Granskning av finansminister Elisabeth Svantesson med anledning av underlåtenhet att samråda med riksdagens EU-nämnd angående EU:s budgetför 2023   (anmäld av Matilda Ernkrans (S), inkom 2022-11-30)
 16.  Granskning av statsministerns uttalanden i riksdagens frågestund den 24 november 2022 (anmäld av Peter Hultqvist (S), inkom 2022-12-02)
 17.  Granskning av regeringens och statsrådet Paulina Brandbergs samråd med AU och EUN (anmäld av Jonny Cato (C), inkom 2022-12-07)
 18.  Granskning av Romina Pourmokhtaris och regeringens agerande i samband med att de annonserade avskaffandet av klimatbonusen (anmäld av Patrik   Björck (S), inkom 2022-12-09)
 19.  Granskning av statsministerns uttalanden i SVT:s partiledardebatt (anmäld av Fredrik Olovsson (S), inkom 2022-12-14)
 20.  Granskning av migrationsminister Maria Malmer Stenergards uttalande om antalet papperslösa i Sverige (anmäld av Tony Haddou (V), inkom 2022-12-20)
 21.  Granskning av regeringens och statsrådet Ebba Busch hantering av ärendet om sekretess vid elstöd (anmäld av Elisabeth Thand Ringqvist (C), inkom 2023-   01- 17)
 22.  Granskning av statsministerns hantering av statssekreterares brottslighet (anmäld av Ardalan Shekarabi (S), inkom 2023-01-23)
 23.  Granskning av utrikesminister Tobias Billströms uttalanden om Turkiet och relationerna med Turkiet (anmäld av Håkan Svenneling (V), inkom 2023-01-26)
 24.  Granskning av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (anmäld av Daniel Helldén (MP), inkom 2023-01-26)
 25.  Begäran om granskning av dåvarande statsrådet Magdalena Anderssons uttalanden kring bakomliggande orsakerna till stängningen av Ringhals 1 och 2 och   flera andra uttalanden kring kärnkraft, dess kostnader samt byggtid (anmäld av Mattias Bäckström Johansson (SD), inkom 2023-01-26)
 26.  Granskning av tillsättandet av den nationella säkerhetsrådgivaren (anmäld av Peter Hultqvist (S), inkom 2023-01-27)
 27.  Granskning av hanteringen av frågan om investeringsstöd (anmäld av Jennie Nilsson (S), inkom 2023-01-27)
 28.  Granskning av näringsminister Ebba Buschs styrning av Energimyndigheten och uttalanden med koppling till en projektansökan (anmäld av Ciczie Weidby   (V), inkom 2023-01-27)

Källa: Riksdagens konstitutionsutskott

Nämnda personer

Ida Karkiainen

Riksdagsledamot, ordförande konstitutionsutskottet (S), styrelseledamot Folkbildningsrådet
pol. mag. i statsvetenskap (Luleå tekniska uni., 2010)

Mattias Bäckström Johansson

Riksdagsledamot (SD), partisekreterare, ledamot i partistyrelsen
Driftingenjör (Högskolan i Kalmar, 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00