Pensionsbesked förskönar framtiden

PROGNOSMISS. En undersökning från Inspektionen för socialförsäkringen visar att det orange kuvertet i slutet av arbetslivet ofta överskattar hur stor pensionen blir.

Projektledaren Marcela Cohen Birman och hennes medförfattare Christian Andersson har gått igenom data om pensionsutbetalningar till personer födda 1938–1948 som börjat ta ut sin pension vid 65, och jämfört med vilka prognoser för pensionen de har fått i de orange kuverten åren 2002–2012.

Granskningen visar att pensionen oftare överskattas än underskattas när det är kort tid kvar till pensioneringen. Prognosen från Pensionsmyndigheten har i några fall legat 13 procent över den faktiska pensionen. I de fall där myndigheten har lovat för lite i sin prognos har pensionen underskattats med som mest 6 procent.

De som särskilt drabbas av att den faktiska pensionen vida understiger summorna i det orange kuvertet är invandrare som inte har varit ett helt arbetsliv i Sverige. Nu försöker Pensionsmyndigheten rätta till de missbedömningarna för framtida prognosberäkningar.

Login