Karantän kan bli krav för minister som byter sida

ARBETSLIV. Regeringen överväger om en karenstid ska införas för den som byter sida från tunga politiska poster till näringslivet. Målet är att sjösätta en utredning vid årsskiftet, enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S).

– Vi ser ett stort behov av att införa ett regelverk som innebär att vi upprätthåller tilliten för det offentliga, säger Ardalan Shekarabi till Altinget.

I ett första skede ska utredningen gälla regler för en avgränsad krets av tunga politiska uppdrag. I ett senare läge kan det dock bli tal om att vidga uppdraget.

– Vi vill börja med statsråd och statssekreterare, men vi ser också ett behov av att titta bredare – inte minst när det gäller den kommunala sektorn, säger civilministern.

Login