Krav på kollektivavtal slopas för YA-jobb

INTEGRATION. Som en del i flyktinguppgörelsen mellan regeringen och de borgerliga partierna utvidgas yrkesintroduktionsanställning till att gälla också nyanlända, och kraven på arbetsgivarna sänks.  Det blir också fler tjänster som ger rätt till rut-avdrag.

För att de asylsökande som får uppehållstillstånd snabbare ska komma i arbete har regeringen och allianspartierna enats om att ändra reglerna för yrkesintroduktionsanställningar, YA-jobb, där arbete varvas med utbildning och handledning.

Nu är YA-jobb en åtgärd för unga upp till 24 år. Den ska utvidgas till att gälla också för nyanlända.

Dessutom slopas kravet på att arbetsgivaren ska ha kollektivavtal. Det räcker att villkoren motsvarar avtalsvillkoren, och att rätten till utbildning och handledning säkras.

Måste godkännas av EU

De nya möjligheterna till YA-jobb måste godkännas av EU-kommissionen. Det krävs också att arbetsmarknadens parter kommer överens om de nya villkoren, och en utredning om hur rätten till utbildning och avtalsenliga villkor ska säkras, och av vem.

För att nyanlända snabbare ska lära sig svenska och hur svenska arbetsplatser fungerar åtar sig regeringen också att ta fram fler praktikplatser i både privat och offentlig verksamhet.

Datorhjälp ska ge avdrag

Som ett sätt att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden är regeringen och de borgerliga partierna överens om att utöka rut-avdraget till flyttjänster, fler former av trädgårdsarbete och IT-tjänster i hemmet – ett rit-avdrag.

Andra punkter i uppgörelsen är att hitta modeller med yrkesskolor, och att låta nyanlända lärare undervisa elever som talar samma språk, samtidigt som lärarnas kunskaper valideras och de får kompletterande utbildning.

Forrige artikel Omorganisation får polisfack att ladda för strejk Næste artikel Notan sänks för slopat sjukstopp
Här är vårens riksdagsvikarier

Här är vårens riksdagsvikarier

ERSÄTTARE. Under våren är flera av de ordinarie riksdagsledamöterna lediga. Bland vikarierna finns bland annat tre tidigare riksdagsledamöter och Annie Lööfs förra pressekreterare.