Utredare: Sverige ska skjuta upp satelliter

RYMDEN. Esrange ska börja skjuta upp satelliter och Sverige måste bli bättre på att utnyttja synergier mellan civil och militär verksamhet. Det föreslår utredaren och tidigare landshövdingen i Västmanlands län Ingemar Skogö. Han har haft regeringens uppdrag att ta fram en ny rymdstrategi för Sverige. 

Skogö ser potential för försvaret att dra nytta av den civila rymdverksamheten. 

– Det finns mycket information från satelliter som är intressant både för militär och civil verksamhet som i dag bara går till den civila verksamheten, säger Ingemar Skogö till Altinget.

1,7 miljarder till rymden

I dag går 1,7 miljarder kronor av statens pengar till olika typer av rymdverksamhet. Dels till myndigheter som Rymdstyrelsen, SMHI och Vetenskapsrådet, dels till europeiskt och internationellt samarbete samt Försvarsmakten. Därtill äger staten hela rymdbolaget SSC som bland annat har Esrange Space Center utanför Kiruna som omsatte drygt 800 miljoner förra året.

Eftersom det är flera olika myndigheter som är delaktiga på olika sätt i rymdverksamheten föreslår Skogö att myndigheterna ska samarbeta mer, i synnerhet när det gäller finansiering av rymdforskning.

Skogö vill positionera Esrange som en europeisk bas för uppsändning av mindre satelliter. I dag skjuts det upp forskningsraketer från Esrange men inte satelliter.

Skogö anser att Rymdstyrelsen, som i dag har 18 anställda, är underbemannad. Samtidigt fördelar myndigheten mycket pengar, cirka 0,9 miljarder kronor, för forskning och utveckling. Han tror att en fördubbling av antalet anställda, där pengarna skulle tas från forskningen, skulle vara en bra investering.

Dra nytta av Copernicus

– De ska dra mer nytta av den information som kommer från Copernicus. Man ska se till att informera aktörer inom säkerhetspolitiska aspekter, säger Ingemar Skogö som exempel på vad mer personal behövs till.

Copernicus är ett handlingsprogram för insamling, förmedling och utnyttjande av miljöinformation.

Ingemar Skogö vill också att riksdagen ska bli mer delaktig i rymdpolitiken. Han föreslår att regeringen vart fjärde år ska rapportera om utvecklingen på rymdområdet för riksdagen.

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson ser många intressanta delar i utredningen och är imponerad av Sverige som rymdnation.

– Vi har en stor potential i den rymdverksamhet som redan finns. Men det finns potential att få ut mer av sektorn, säger hon till Altinget.

Fåordig om militära synergier 

Hellmark Knutsson vill inte närmre kommentera Skogös förslag om att bättre nyttja synergier mellan det civila och militära rymdarbetet.

– Det är en av sakerna jag får ta del av vad utredningen säger, men också vad remissvaren säger innan regeringen sätter ned foten om hur vi ska utveckla det.

 

Forrige artikel Sänkt pensionärsskatt bekostas av jämnåriga Næste artikel Kritik mot polisens kontroll av teletrafik
Så satsar partierna i skuggbudgetarna

Så satsar partierna i skuggbudgetarna

GRAFIK. Sverigedemokraternas satsning på pengar till medborgarna är den satsning som sticker ut mest jämfört med regeringens. Samtidigt vill alla oppositionspartier ge mer till sjukvård än januaripartierna. Klicka runt i grafiken och se skillnaderna på respektive utgiftsområde.