Patienters klagan kan få större effekt

MISSNÖJE. Patienters klagomål leder sällan till en samlad bild av hur vården fungerar. Nu får Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i uppdrag att tillsammans med andra aktörer bygga en struktur för att hantera, kategorisera och analysera klagomål på vården.

I uppgifterna för Ivo ingår att ta tillvara information från landstingens och regionernas patientnämnder. Det fungerar inte riktigt bra, det kunde en utredning konstatera tidigare i år.

En fast samverkansstruktur skulle kunna göra att alla inblandade tar mer ansvar för analys och återkoppling av den kunskap som man faktiskt får från patienternas klagomål, var utredningens slutsats.

Regeringen har nu gett Ivo i uppdrag att tillsammans med patientnämnder, kommuner och landsting ta fram en samverkansstruktur, så att myndigheten kan sammanställa och analysera klagomålen på nationell nivå och återkoppla till vården.

Login