Riksgälden om cyberhoten: "30 miljoner intrångsförsök varje månad"

CYBERSÄKERHET. Riksbanken och Riksgälden har miljontals cyberattacker mot sig varje dag, därför höjer man nu säkerhetskraven. Samtidigt riktas kritik mot att det inte finns någon som har ett övergripande ansvar mot cyberhot.

Finansutskottet har gett utredare på riksdagen i uppdrag att se över hur cyberhot, fintech (det vill säga finansiell teknik), och klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten i framtiden. 

Man konstaterar i rapporten att cyberriskerna är den enskilt största risken mot den finansiella stabiliteten i Sverige. Det är på grund av bland annat den snabba utvecklingen av fintech samt nya tjänster och företag inom finansiella sektorn. 

Finansinspektionens gd Erik Thedéen har samma bild som rapporten av riskerna. 

Login