Förslag om avskaffad fritidspeng möter motstånd

OMSORG. Genom att avskaffa fritidspengen och istället höja försörjningsstödet hoppas regeringen öka valfrihet för ekonomiskt utsatta barn. Önsketänkande anser oppositionen som är mycket kritisk till förslaget.

Istället för den så kallade fritidspengen ska försörjningsstödet till ekonomiskt utsatta barnfamiljer höjas, enligt ett lagförslag som regeringen förbereder. Genom att öka försörjningsstödet är regeringens förhoppning att fler familjer kommer att få ekonomisk förstärkning.

Fritidspengen betalas ut till familjer som lever med försörjningsstöd och tanken är att fler barn ska ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Fritidspengen infördes av alliansregeringen den 1 juni förra året, men kan alltså komma att avskaffas redan vid årsskiftet. Riksdagsledamoten Helena Bouveng (M) är mycket kritisk till regeringens förslag.

– Jag är jättebesviken att regeringen tar det här steget. Med fritidspengen står det inte mellan att köpa en ny vinterjacka eller att få spela fotboll. De flesta barn i Sverige har möjlighet till båda, de här barnen har inte det, säger Helena Bouveng, till Altinget.

Login