Ulf Larsson (61)

Vd Svenska cellulosa AB (SCA), ordförande Skogsindustrierna
Utbildning: Jägmästare (SLU, Umeå)

17 februari 1962

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget