Anna Hed (53)

Kommunstyrelsens ordförande (C) Mora kommun, ordförande SKR:s beredning för tillväxt och regional utveckling

16 januari 1971

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00